Τηλέφωνο : 6944 320 857 - 210 72 28 433

Αντικατάσταση πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με τεχνητό μόσχευμα σε γυναίκα 50 ετών με αστάθεια