Τηλέφωνο : 6944 320 857 - 210 72 28 433

Ελεύθερα οστεοχόνδρινα κομμάτια στην άρθρωση