Τηλέφωνο : 6944 320 857 - 210 72 28 433

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των ασθενών προς τον Ιατρό.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται προληπτική ορθοπαιδική εξέταση ;

Με την πάροδο του χρόνου ο τρόπος ζωής μας , οι συνήθειες ,η διατροφή , επιβαρύνουν το μυοσκελετικό μας σύστημα. Μικροί πόνοι εμφανίζονται και συχνά τους αγνοούμε ενώ μπορεί να μας δημιουργήσουν μελλοντικά σοβαρά προβλήματα αν αγνοηθούν. Ο ετήσιος έλεγχος είναι ένα εύλογο διάστημα για την τακτική εξέτασή σας.

Τι είναι η αρθροπλαστική ισχίου;

Είναι η αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης  και χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα  τα οποία είναι συνήθως φτιαγμένα από κράμα μετάλλου και πολυαιθυλένιο (πλαστικό).

Τι είναι οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας;

Με τις τεχνικές αυτές , οι τομές είναι πολύ μικρές της τάξης των 8 εκ αντί για τις τομές που γίνονταν παλαιότερα 20-30 εκ. Επίσης οι προσπελάσεις γίνονται διαμέσου των μυών χωρίς να παραβλάπτονται αυτοί, με αποτέλεσμα ταχεία κινητοποίηση, παραμονή 2-3 ημερών στο νοσοκομείο, λιγότερη απώλεια αίματος, και ταχύτερη επάνοδο στην εργασία. Υπάρχουν πολλών ειδών minimal προσπελάσεις είτε πρόσθια, είτε πλάγια, είτε οπίσθια. Όλες έχουν την ίδια φιλοσοφία της λιγότερο τραυματικής τεχνικής.

Πόσο σύντομα θα επανέλθω στην εργασία μου;

Ο χρόνος αποθεραπείας διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

Ποια τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης;

Ένα από τα τεράστια πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης είναι η δυνατότητα να περιοριστεί η ζημιά στα μαλακά μόρια που περιβάλλουν την άρθρωση. Υπάρχει ελάχιστη βλάβη των μυών, των συνδέσμων, και του συνόλου των δομών που περιβάλλουν την άρθρωση. Επιπλέον, ελαχιστοποιείται η αιμορραγία,  το οίδημα και η φλεγμονή της άρθρωσης. Η κινητοποίηση είναι άμεση και δεν συγκρίνεται με τις ανοικτές μεθόδους.