Τηλέφωνο : 6944 320 857 - 210 72 28 433

Ολική Αρθροπλαστική ισχίου με κοντό Stem σε νέο ασθενή 48 ετών